Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi TEBDAD akreditasyon sürecini başlatmıştır.

Girne Üniversitesi Tıp Fakültesi TEBDAD akreditasyon sürecini başlatmıştır. Bu maksatla Tıp Fakültesi öğretim elemanları 30-31 Mayıs 2023 tarihlerinde iki tam gün eğitim alacaklar, ardından da zorlu süreç başlamış olacaktır. TEBDAD, tıp eğitimi programlarının kalitesini artırmak ve standartları belirlemek, tıp eğitimini iyileştirmek, araştırmaları teşvik etmek ve tıp alanındaki bilimsel gelişmelere katkıda bulunmak için akreditasyon süreçleri yürüten bir kurumdur. Hocalarımıza bu süreçte başarılar diliyoruz.