Vizyon ve Misyon
Vizyonumuz
Tıp eğitiminde dinamik, yenilikçi ve özgürlükçü yaklaşımımız ile; araştırma ve bilime dayalı çağdaş tıp uygulamalarını benimseyen, tıbbın diğer bilimlerle işbirliğini ön planda tutan; eğitim, araştırma, sağlık hizmeti sunumunda lider, toplum sağılığı ve refahının geliştirilmesinde hizmet ve politikalar üreten, sağlık politikalarının geliştirilmesinde söz sahibi olan bir konuma gelmek; Gelecek beş yıl içinde; tüm paydaşların (öğrenciler, çalışanlar, araştırmacılar) memnuniyetlerini yükseltmek; Gelecek on yıl içinde; Tıp fakülteleri arasında tercih sıralamalarında ve ülkemiz ile Türkiye genelinde öğretim üyesi başına uluslararası yayın üretme sıramalarında ilk sıralarda yer almaktır.
Misyonumuz
İnsani değerlere bağlı, sağlık çalışanları ve hastaları ile iyi iletişim kurabilen, iyi hekimlik için gerekli bilgi, beceri ve tutumla donatılmış bireyler yetiştiren, toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve evrensel bilgiye katkılarda bulunacak bilimsel araştırmalar yapan ve bilim insanları yetiştiren nitelikli sağlık hizmeti sunan bir kurum olmaktır.